Nghiên cứu khoa học kĩ thuật

Về việc phát động cuộc thi “nghiên cứu khoa học, kỹ thuật”  dành cho học sinh THPT

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường THPT Trần Văn Bảy xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “nghiên cứu khoa học, kỹ thuật” trong học sinh năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH

1- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; Tạo điều kiện để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, tính hợp tác của học sinh.

2- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”.

3- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào công tác giáo dục.

II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Đối tượng dự thi

Tất cả các em học sinh đang tham gia học tại trường THPT Trần Văn Bảy.

  1. Quy định về sản phẩm dự thi

(1) Sản phẩm dự thi là sản phẩm nghiên cứu về khoa học, kỹ thuật ở các lĩnh vực đã được quy định trong danh mục, chưa đăng báo hay in thành sách, của 01 học sinh hoặc nhóm học sinh không quá 02 em.

(2) Học sinh hoặc nhóm học sinh dự thi trên tinh thần tự nguyện, mỗi học sinh được tham gia không quá 01 sản phẩm.

(3) Sau khi có ý tưởng, học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên hòan thành sản phẩm trên cơ sở ý tưởng. Nộp về BTC cuộc thi cấp trường, cử thành viên báo cáo sản phẩm nghiên cứu trước ban giám khảo.

3- Thời gian hoàn thành sản phẩm dự thi và chấm thi.

- Đăng ký ý tưởng:  Ngày 05 tháng 11 năm 2021.      

- Nộp sản phẩm dự thi: Ngày 01 tháng 12 năm 2021.

- Tiến hành chấm và công bố kết quả: Từ ngày 02.12.2021 đến 05.12.2021

4- Chỉ tiêu

- Lớp 10CA, 11CA,12CA mỗi lớp ít nhất 02 sản phẩm;

- Lớp 10C1,11C1,12C1, mỗi lớp ít nhất 01 sản phẩm;

- Các lớp còn lại khuyến khích mỗi lớp 01 sản phẩm.

  5- Tiêu chí chấm thi

 Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi theo Thông tư số 32/2017/TT- BGDĐT ngày 19/12/2017, kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo; vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu:

(1) Xác định được câu hỏi nghiên cứu (đối với dự án khoa học), vấn đề cần giải quyết (đối với dự án khoa học kỹ thuật).

(2) Thiết kế phương án thí nghiệm, thực nghiệm (đối với dự án khoa học), thiết kế mô hình giải pháp (đối với dự án khoa học kỹ thuật)

(3) Thực hiện thí nghiệm theo phương án đã thiết kế để thu thập, phân tích và giải thích số liệu (đối với dự án khoa học) hoặc chế tạo và thử nghiệm theo mô hình giải pháp đã thiết kế (đối với dự án khoa học kỹ thuật).

6- Xếp giải cuộc thi

- Các giải dành cho thí sinh tham gia cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và 3 giải khuyến khích;

- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi cấp trường sẽ được nhận giấy khen, phần thưởng của Ban tổ chức. Đồng thời, sản phẩm sẽ được thầy cô giáo hỗ trợ chỉnh sửa, tạo thành sản phẩm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật hoàn thiện tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt giải cấp trường sẽ được cộng 03 điểm thi đua. Giáo viên hướng dẫn có học sinh đạt giải cấp tỉnh sẽ được cộng điểm theo tiêu chí thi đua quy định và được hưởng chế độ 08 tiết tăng giờ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Kế hoạch được triển khai cho tất cả học sinh và giáo viên trong toàn trường.

2- Các tổ nhóm chuyên môn tiếp tục triển khai, phát động cuộc thi, đôn đốc, động viên các thành viên trong tổ hưởng ứng, tích cự tham gia.

3- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm triển khai, phân tích gợi ý để các em học sinh có ý tưởng nghiên cứu viết bài.

4- Giáo viên bộ môn tham gia hỗ trợ các em thuộc lĩnh vực môn phụ trách nếu học sinh tham gia yêu cầu.

5- Đây là cuộc thi có tính tư duy, sáng tạo thể hiện tính tích cực chủ động của các em trong học tập và nghiên cứu khoa học, yêu cầu cần có sự tham gia đông đảo của các em học sinh và sự hỗ trợ nhiệt tình của tất cả giáo viên.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với BGH nhà trường để được giải quyết và hỗ trợ kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • Phó HT
  • Các tổ trưởng CM;
  • Bí thư Đoàn Thanh Niên, CTCĐ
  • Các GVCN; GVBM
  • Lưu VT/.                                                                                      

                                                                                                          Huỳnh Quốc Trung

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 906
Năm 2022 : 9.386