GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH QUA NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC TRONG MÔN GDCD 10

Tài liệu đính kèm: Tải về

Môn Giáo dục công dân trường trung học phổ thông được xây dựng dựa trên các môn khoa học cơ bản như: Triết học, Đạo đức, chính trị - kinh tế học, Xã hội học, Luật học và một số đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong  giai đoạn hiện nay.

          Môn giáo dục công dân trang bị cho học sinh những tri thức cơ bản và thiết thực của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng cộng sản việt Nam. Hình thành được thế giới quan, phương pháp luận, phẩm chất đạo đức cũng như kĩ năng và thái độ cần thiết cho học sinh. Cung cấp những kiến thức cơ bản phổ thông nhất để các em biết xem xét, phân tích những hiện tượng tự nhiên và xã hội xảy ra xung quanh mình. Qua đó cũng trang bị kiến thức về các giá trị của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là danh nhân văn hóa của thế giới. Người là biểu tượng của tinh hoa dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm văn hiến. Người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và toả sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Phẩm chất và đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam noi theo. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc ta. Vì thế, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là đối với thế hệ cán bộ trẻ trong Quân đội hiện nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi thanh niên là một động lực chủ yếu của cách mạng, gắn vai trò của họ với vận mệnh của dân tộc: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà  thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên”.  

Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là một di sản vô cùng to lớn và quý báu của toàn Đảng, toàn dân. Với thanh niên, đó luôn là động lực và nguồn cảm hứng tươi mới để tuổi trẻ noi gương, học tập, phấn đấu vươn lên, là ngọn lửa thôi thúc, thắp sáng ước mơ và nỗ lực của tuổi trẻ đang ra sức lao động, học tập, rèn luyện, tích lũy tri thức, góp công, góp sức đưa đất nước chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên sánh vai cùng các nước trên thế giới. Nhân sinh quan Hồ Chí Minh chính là bài học, kinh nghiệm và định hướng giúp thanh niên suy nghĩ và hành động đúng đắn, đứng vững và trưởng thành trước tác động của cơ chế thị trường. Học tập và làm theo lời Bác chính là vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ, là điều kiện để phát triển, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong thanh niên thời kỳ mới.

Bên cạnh những phương pháp truyền thụ kiến thức một chiều, dạy học môn giáo dục công dân cần phải hướng đến phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và hình thành năng lực, phẩm chất của người học bằng việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện kể về Bác để học sinh thấm nhừng tư tưởng của Bác; học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để sau này trở thành những con người “ vừa hồng, vừa chuyên”.

Tác giả: Trường THPT Trần Văn Bảy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 906
Năm 2022 : 9.386