GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ DÂN TỘC, NHẰM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, trong đó coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đề cao “Chiến lược con người”. Chính vì thế mà vị trí của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông đã không ngừng được củng cố và nâng cao. Đây là bộ môn có chức năng và nhiệm vụ quan trọng đối với việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người phát triển toàn diện. Như các nhà sử học phương Tây đã xem “Lịch sử là cô giáo của cuộc sống ...” và chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nhắc nhở “Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta...”. Bởi vậy, trong dạy học Lịch sử chúng ta không thể xem nhẹ việc giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc và đặc biệt là thái độ của thế hệ trẻ đối với lịch sử, đối với cội nguồn, đây cũng chính là những yếu tố đầu tiên để đặt nền móng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Tri thức lịch sử địa phương là biểu hiện cụ thể, sinh động và đa dạng của tri thức lịch sử dân tộc. Lịch sử địa phương là một bộ phận cấu thành lịch sử dân tộc, song cũng có những sắc thái riêng của vùng miền mình. Nhà trường gắn với một địa phương, đó cũng là đối tượng nghiên cứu của giáo viên khi dạy phần lịch sử địa phương.

Lịch sử địa phương sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn lịch sử dân tộc, nắm được các qui luật trong sự phát triển lịch sử dân tộc và những đặc điểm riêng của địa phương.

Tác giả: Trường THPT Trần Văn Bảy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 906
Năm 2022 : 9.386