Kế hoạch giáo dục tổ Ngữ Văn

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình GDPT môn (…..) cấp THPT;

Công văn số 48/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 25/01/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học;

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn số 1187/SGDKHCN-GDTrH-TX, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc tạm dừng hoạt động tổ chức kiểm tra đầu năm năm học 2021-2022;

Công văn 1378/SGDKHCN-GDTrH-GDTX, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid 19 năm học 2021-2022;

Kế hoạch năm học của trường THPT Trần Văn Bảy năm học 2021-2022.

Căn cứ vào năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong tổ, kết quả học lực, thi THPT Quốc gia của học sinh năm học 2020-2021.

Trên cơ sở đặc điểm tình hình thực tế của trường THPT Trần Văn Bảy. Tổ Ngữ văn đề ra kế hoạch năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

Tác giả: Trường THPT Trần Văn Bảy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 906
Năm 2022 : 9.386