Kế hoạch giáo dục của giáo viên - Trương Thị Nghĩa

Tài liệu đính kèm: Tải về

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình GDPT môn Ngữ Văn cấp THPT;

Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2013 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn xây dựng PPCT và thiết kế giáo án theo yêu cầu dạy học phân hóa;

Công văn 714/SGDĐT- GDTrH ngày 08/82017 của Sở GDĐT Bạc Liêu về tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học;

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công văn 1378/SGDKHCN-GDTrH-GDTX, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid 19 năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn;

Từ tình hình thực tế của trường THPT Trần Văn Bảy, nay tôi xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên theo định hướng phân hóa đối tượng, nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của người học, cụ thể như sau:

Tác giả: Trường THPT Trần Văn Bảy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 906
Năm 2022 : 9.386